Paramahansa Yogananda-ciencia del kriya yogaCatalà

Mitjançant la clau del Kriya Ioga, les persones que no puguin arribar a creure en la divinitat de cada ésser, finalment es convenceran de la total divinitat del seu propi ésser. —Paramahansa Yogananda, “Autobiografia  d’un Iogui”

Entrar

Diari Espiritual


Castellano

Mediante la llave del Kriya Yoga, las personas que no puedan llegar a creer en la divinidad de cada ser, finalmente se convenceran de la total divinidad de su propio ser. —Paramahansa Yogananda, “Autobiografia  de un Yogui”

Entrar

Diario EspiritualLa web oficial de Self-Realization Fellowship és www.yogananda-srf.org (en castellá i en anglés)


Grup Meditació Barcelona i Cercles de Catalunya
Inici | SRF | P.Yogananda | Lliçons d´SRF | Llibres | Grups Meditació Espanya

© Self-Realization Fellowship Barcelona 2012
Grup de Meditació de Barcelona de Self Realization Fellowship(Espanya)
Telèfon mòvil: 644 173 837.- coordinador@yogananda-srfbarcelona.com